ورود به سامانه‌

اطلاعیهٔ مهم

نحوهٔ تأیید مدارک کنسولی و اخذ گواهی ارزشنامهٔ وزارت علوم برای متقاضیان مستقر در خارج از کشور