سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

برنامهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

در راستای نیل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمی كشور و بهره گیری از ذخایر علمی دانشمندان و متخصصان ایرانی خارج از کشور این برنامهٔ همکاری به منظور انتقال دانش، تجربه، و ایده‌های فناورانه به کشور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه­ها و مراکز علمی و فناوری منتخب کشور به‌عنوان "پایگاه تخصصی همکار" اجرا می­گردد تا در قالب حمایت از انجام پروژه­های علمی- تحقیقاتی و فناورانه همچون پسا دكتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، تعریف پروژه‌های فناوری كوتاه مدت و بلندمدت با اشتغال در شركت‌های دانش‌بنيان و ایجاد شرکت‌های دانش­بنیان نوپا و برگزاری سخنرانی‌ و كارگاه‌های تخصصی، به ارتباط موثر محقق و مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور یاری نماید.

اهداف

1- استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در مراكز علمی، فناوری و صنعتی كشور
2- ارتقای سطح علمی و پژوهشی پایگاه تخصصی همكار‌
3- فراهم سازی شرایط مناسب جهت توسعه فناوری های نوظهور و پیشرفته در كشور
4- فراهم نمودن شرایط کسب مهارت‌ها، تکنیک‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخل کشور
5- کمک به تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری پیشرفته

تعاریف

• متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور: متخصصان، محققان و اساتید ایرانی فارغ التحصیل خارج از کشور که مقیم ایران نیستند و یا اینکه از تاریخ بازگشت ایشان به کشور بیش از یک سال نگذشته باشد.
• معاونت: معاونت امور بین‌الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
• پایگاه تخصصی همکار: ‌دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز علمی و فناوری و شرکت های دانش بنیان منتخب
• دانشگاه های برتر: 100 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی برتر دنیا مطابق با مراجع رتبه بندی Times
• دانش‌آموختگان: فارغ‌التحصیلان دوره دكترای تخصصی (PhD) یکی از دانشگاه های برتر دنیا
• اساتید: اساتید (اعم از استاد تمام، دانشیار و یا استادیار) برجسته ایرانی شاغل در یکی از ۲۰۰ دانشگاه های برتر دنیا
• متخصصان و كارآفرینان: مدیران، مشاوران،کارشناسان و سهامداران شركت‌های معتبر دانش‌ بنیان دنیا و كارآفرینان ایرانی خارج از کشور در حوزه‌های فناوری

تسهیلات پسا دکتری

مخاطبان:
• دانش‌آموختگان دوره دکتری در یكی از دانشگاه‌‌های برتر خارج از کشور (رتبه 1 تا 100 براساس نظام رتبه بندی Times) می توانند به مدت 12 ماه از این حمایت استفاده نمایند؛
• دانش‌آموختگان دوره دکتری در یكی از دانشگاه‌‌های رتبه 101 تا 400 براساس نظام رتبه بندی Times پس از ارزیابی اولیه توسط بنیاد ملی نخبگان و درصورت کسب حداقل امتیاز 400 نیز می‌توانند به مدت 12 ماه از این حمایت استفاده نمایند؛
- متقاضیانی که دوره پسادکتری خود را به مدت حداقل یک سال در یکی از 100 دانشگاه‌ برتر خارج از کشور گذرانده‌اند نیز می‌توانند از این حمایت استفاده نمایند؛
- تمدید قرارداد دانش آموختگان ۱۰۰ دانشگاه اول دنیا در صورت احراز شرایط ذیل و همچنین دانش آموختگان دانشگاه های ۱۰۱ تا ۴۰۰ دنیا درصورت کسب امتیاز بالای ۴۰۰ و احراز یکی از شرایط ذیل و پس از بررسی در کارگروه تخصصی معاونت به مدت حداکثر شش ماه و بدون پژوهانه/Grant پژوهشی امکان پذیر خواهد بود.

  • فایلینگ حداقل یک پتنت معتبر بین المللی
  • پذیرش حداقل دو مقاله در نشریات معتبر بین‌المللی(حداقل یک نشریه Q1) مرتبط با موضوع پروژه پسادکتری
  • ایفای نقشی مؤثر در یک پروژه‌ کاربردی منجر به تولید محصول (با تقاضای پایگاه و ارائه ادله به معاونت)

• گزینش نهایی مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و بر اساس پروپزال تحقیقاتی توسط پایگاه تخصصی همكار انجام می شود.
حمایت‌ها:
• اختصاص مبلغ ماهانه 40،000،000 ریال (به میزان حقوق استادیار پایه یک در دانشگاه تهران) پس از کسر کلیه کسورات قانونی جهت پرداخت حقوق و مزایا به دانش‌آموخته به ‌مدت 12 ماه
• اختصاص مبلغ 200 میلیون ریال به‌ هر یك از دانش‌آموختگان به ‌عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری
• اعتبار پژوهانه می‌بایست تنها در جهت پیشبرد اهداف پروژه تحقیقاتی دوره پسادکتری و در زمینه‌هایی از قبیل خرید مواد، قطعات، تجهیزات رایانه ای، تجهیزات آزمایشگاهی و ... با پیشنهاد استاد میزبان و موافقت پایگاه تخصصی همکار هزینه گردد.
• لوازم خریداری شده در قالب اعتبار پژوهانه متعلق به پایگاه میزبان خواهد بود.
• تامین هزینه بیمه‌ پایه(حرف و مشاغل آزاد) و ارائه بیمه تکمیلی توسط بنیاد ملی نخبگان از تاریخ شروع قرارداد به مدت حداکثر 12 ماه
• افراد تحت تکفل متقاضی نیز می‌توانند از مزایای بیمه پایه و تکمیلی بهره مند گردند.
• اختصاص کمک هزینه سفر (یک بار در سال) جهت ارائه مقاله شفاهی در کنفرانس های بین‌المللی معتبر به عنوان اعتبار پژوهانه سفر خارجی به هر یك از دانش آموختگان بر اساس جدول 1؛

جدول ۱

نوع هزینه بلیط پرواز تا ۴ ساعت هزینه پرواز تا ۸ ساعت هزینه پرواز بیش از ۸ ساعت
مبلغ حمایتی 20 میلیون ریال 30 میلیون ریال 50 میلیون ریال

هزینه بلیط پرواز تنها بر اساس ساعت پرواز می باشد و اقامت فرودگاهی را شامل نمیگردد.
• اختصاص فضای استقرار برای دانش آموخته جهت بهره مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی و مشاوره علمی و فناوری توسط پایگاه تخصصی همكار به متقاضی شامل: دفتر كار، دسترسی به آزمایشگاه وكتابخانه، كارت تردد و دسترسی به امكانات ورزشی و رفاهی
• اختصاص اعتبار تا سقف 50 میلیون ریال جهت استفاده دانش آموخته از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی كشور(labsnet.ir)
• انتخاب اساتید میزبان بر اساس اولویت‌های علمی و فناورانه توسط پایگاه تخصصی همكار یا به درخواست دانش‌آموخته و با رعایت قوانین داخلی پایگاه تخصصی همکار انجام خواهد شد.
• برای هر دانش آموخته در سال 2 ماه مرخصی شامل یک ماه مرخصی استحقاقی(شامل کلیه تعطیلات دانشگاهی و رسمی) و یک ماه مرخصی جهت انجام فرآیند ارزیابی مدارک تحصیلی و شغل‌یابی متقاضی با هماهنگی پایگاه در نظر گرفته می شود.
امکان استفاده از تسهیلات پسادکتری و فعالیت های فناورانه به طور همزمان وجود ندارد.

تسهیلات دوره فرصت مطالعاتی

مخاطبان:
• اساتید دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر خارج از کشور با سابقه تدریس تمام وقت در یکی از ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا می توانند به مدت حداقل 3 ماه تا حداکثر 12 ماه از این حمایت استفاده نمایند.
• گزینش نهایی مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و بر اساس پروپزال تحقیقاتی توسط پایگاه تخصصی همكار انجام می شود.
حمایت‌ها:
• اختصاص مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در دانشگاه تهران جهت پرداخت حقوق و مزایا به استاد به مدت حداقل 3 ماه تا حداکثر 12 ماه
• اختصاص كمك هزینه سفر به کشور بر اساس جدول شماره 1
• اختصاص مبلغ ماهیانه تا سقف 30 میلیون ریال جهت کمک هزینه اقامت درصورت نیاز استاد با ارائه اسناد مربوطه (اجاره نامه معتبر)
• اختصاص پژوهانه/Grant پژوهشی و فناوری تاسقف 500 میلیون ریال متناسب با مدت دوره و نوع پروژه برای هر استاد
• تامین هزینه بیمه‌ پایه(حرف و مشاغل آزاد) و ارائه بیمه تکمیلی به استاد توسط بنیاد ملی نخبگان از تاریخ شروع قرارداد به مدت حداکثر 12 ماه(برای قراردادهای حداقل 6 ماهه)
• اختصاص فضای استقرار به استاد جهت بهره مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی، و مشاوره علمی و فناوری توسط پایگاه تخصصی همكار شامل: دفتر كار، دسترسی به آزمایشگاه وكتابخانه، كارت تردد و دسترسی به امكانات ورزشی و رفاهی
جدول ۱

نوع هزینه بلیط پرواز تا ۴ ساعت هزینه پرواز تا ۸ ساعت هزینه پرواز بیش از ۸ ساعت
مبلغ حمایتی 20 میلیون ریال 30 میلیون ریال 50 میلیون ریال
تسهیلات همکاری با اساتید مدعو و معین(Adjunct Professors)

مخاطبان:
• اساتید دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر خارج از کشور با سابقه تدریس تمام وقت در یکی از ۲۰۰ دانشگاه برتر خارج از کشور می توانند به مدت یک ماه تا حداکثر 12 ماه از این حمایت استفاده نمایند.
• گزینش نهایی مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و سابقه تدریس در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور توسط پایگاه تخصصی همكار انجام می شود.
حمایت‌ها:
• اختصاص كمك هزینه سفر به کشور بر اساس جدول شماره 1
• اختصاص مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در دانشگاه تهران جهت پرداخت حقوق و مزایا به استاد به مدت حداقل یک ماه تا حداکثر 12 ماه
• تامین هزینه بیمه‌ پایه(حرف و مشاغل آزاد) و ارائه بیمه تکمیلی به استاد توسط بنیاد ملی نخبگان از تاریخ شروع قرارداد به مدت حداکثر 12 ماه(برای قراردادهای حداقل 6 ماهه)
• اختصاص مبلغ ماهیانه 30 میلیون ریال جهت کمک هزینه اقامت درصورت نیاز استاد با ارائه اسناد مربوطه(اجاره نامه معتبر)
جدول ۱

نوع هزینه بلیط پرواز تا ۴ ساعت هزینه پرواز تا ۸ ساعت هزینه پرواز بیش از ۸ ساعت
مبلغ حمایتی 20 میلیون ریال 30 میلیون ریال 50 میلیون ریال
تسهیلات حمایت از برگزاری سخنرانی و كارگاه‌های تخصصی

• در صورتیکه متخصصان و کارآفرینان ايرانی خارج از کشور اقدام به برگزاري كارگاه هاي تخصصی در واحدهاي دانشگاهی و پژوهشگاهی نمايند، پرداخت كمك هزينه سفر مطابق با جدول 1 صورت پذيرد.
• در صورتیکه متخصصان و کارآفرینان ايرانی خارج از کشور اقدام به برگزاري كارگاه و يا ايراد سخنرانی در يکی از همايش هاي ملی و بین المللی داخل كشور نمايند، پرداخت كمك هزينه سفر مطابق با جدول 1 صورت پذيرد.
• در شرايط خاص و با تأيید پايگاه تخصصی همکار بر اساس رزومه و تأيید معاونت، امکان پرداخت كمك هزينه سفر براي محققان برجسته ای كه به عنوان سخنران كلیدي در همايش ها و كنفرانس هاي معتبر داخای شركت می كنند تا دو برابر سقف تعیین شده در جدول 1 امکان پذير میباشد.
• در صورتیکه متخصصان و کارآفرینان ايرانی خارج از کشور اقدام به برگزاري سخنرانی و ارائه در واحدهاي دانشگاهی و پژوهشگاهی نمايند، پرداخت كمك هزينه سفر معادل 70 % جدول 1 صورت پذيرد.
جدول ۱

نوع هزینه بلیط پرواز تا ۴ ساعت هزینه پرواز تا ۸ ساعت هزینه پرواز بیش از ۸ ساعت
مبلغ حمایتی 20 میلیون ریال 30 میلیون ریال 50 میلیون ریال
تسهیلات حمایت از فعالیت‌های فناورانه (ایجاد شرکت‌های دانش بنیان نوپا)

مخاطبان
• متخصصان ایرانی خارج از کشور با سمت كارشناس، مشاور، محقق بخش R & D و یا مدیر در یکی از مؤسسات یا شرکت‌های شاخص علمی، فناوری، پژوهشی و صنعتی خارج از كشور می توانند از این حمایت استفاده نمایند.
• گزینش نهایی مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی، و بر اساس طرح کسب و کار فناورانه توسط پایگاه تخصصی همكار انجام می شود.
حمایت‌ها:
• اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به متخصص جهت هزینه‌های خرید تجهیزات، جذب نیروی انسانی و هزینه اجاره محل طرح دانش‌بنیان تایید شده توسط پایگاه تخصصی همكار با شرط سابقه اجرای طرح مشابه توسط متقاضی و تولید محصول و یا خدمات دانش بنیان
• حمایت مالی در قالب مکانیزم های مصوب (نظیر پیش خرید)
• تسریع در روند ارزیابی جهت احراز شرایط مندرج در سامانه daneshbonyan.ir و همچنین دریافت وام کم بهره از طریق معرفی به صندوق نوآوری و شکوفایی ‌در صورت احراز شرایط
• حمایت از استقرار در پارك‌های فناوری و مراكز رشد طرف قرارداد و همچنین ارایه مشاوره به منظور تکمیل و ارتقاء طرح کسب و کار با توجه به نیازها و توانایی های بومی
• تسهیل ارتباط با مراکز مصرف کننده، پژوهشی و صنعتی ذیربط
تمام موارد ذیل می‌بایست به‌عنوان خروجی طرح فناورانه به معاونت ارائه گردد:
- ثبت شركت و احراز صلاحیت به عنوان شركت دانش‌بنیان
- تولید محصول اولیه (Prototype) یا خدمات ارزش افزوده
- انتقال دانش و یا فناوری جدید

اشتغال در شركت‌های دانش‌بنيان و شرکت‌های زايشی دانشگاه‌ها

مخاطبان:
• متخصصان و محققان می توانند با مدرک حداقل کارشناسی ارشد و با سابقه فعالیت در شرکت‌های معتبر بین المللی با کسب حداقل 200 امتیاز(جدول ارزیابی1) از این حمایت استفاده نمایند.
• گزینش نهایی مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های اجرایی، علمی و پژوهشی توسط پایگاه تخصصی همكار انجام می شود.
حمایت‌ها:
• پرداخت نیمی از حقوق متقاضیان تا سقف 30 میلیون ریال (ماهانه) به‌مدت 12 ماه
• پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال به‌عنوان پاداش عملكرد درصورت تولید یك نمونه محصول و یا ثبت پتنت امریكا و اروپا در انتهای قرارداد با تصمیم كارگروه تخصصی معاونت

اطلاعیه‌های سایت

هیچ اطلاعیه‌ای وجود ندارد.

اخبار سایت
 

قابل توجه محققین و دانشمندان غیرمقیم : باتوجه به تسهیلات ارائه شده در سامانه همکاری که شامل تسهیلات پسادکتری، تسهیلات فرصت مطالعاتی، تسهیلات حمایت از انجام سخنرانی و برگزاری كارگاه‌های تخصصی و تسهیلات حمایت از فعالیت‌های فناورانه (شرکت‌های دانش‌بنیان) می باشد، اعلام می دارد که محققین گرامی، تنها قادر به انتخاب یکی از تسهیلات مذکور می باشند. نکته : انتخاب تسهیلات سخنرانی با هر یک از تسهیلات نامبرده تنها در صورتی بلا مانع می باشد که متقاضی قبل از آنکه در هریک از تسهیلات (پسادکتری-فرصت مطالعاتی و ....) اقدام به بستن قرارداد و شروع به همکاری کند ، سخنرانی یا کارگاه خود را برگزار نموده باشد.  

انتقال گرنت استادیاران جوان  

بدینوسیله به استحضار می رساند؛ متقاضیان اخذ حمایت بنیاد به منظور عضویت هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و همچنین دریافت گرنت استادیاران جوان، می بایست از تاریخ ۹۶/۰۸/۱۳ از طریق سامانه دبیرخانه جذب نخبگان به آدرس jazb.bmn.ir اقدام نمایند. [ضمیمه ندارد]