پژوهشگاه صنعت نفت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی
مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)
پژوهشکده علوم شناختی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه علم و صنعت ایران
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی شریف
موسسه دانش بنیان برکت
پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
پارك فناوري پردیس
موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان
تجارت گستران عطار
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
انجمن مهندسی شیمی ایران
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
پژوهشگاه اقيانوس‌شناسي
دانشگاه صنعتی شیراز
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داشنگاه بوعلی سینا
دانشگاه شهید باهنر کرمان-پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
پژوهشکده مطالعات فناوری
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شتابدهنده کوانتوم
نارین ایده پاسارگاد
باشگاه کارآفرینی تیوان
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی
نوآوران رباتیک و پزشکی سینا
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلامت الکترونیک کارا
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نوآوران پایش آنی سلامت
پردازش و ذخیره سازی سریع داده (پرسا)
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانش افزار نارون شریف
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
دانشگاه شهید بهشتی
پارک علم و فناوری دانشگاه شریف
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته
پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دانشگاه حکیم سبزواری
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
ستاد توسعه حوزه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
شرکت رباتیک اجتماعی و هوش مصنوعی آیسل
شرکت پژوهشگران فن گستر
پارک علم و فناوری خراسان