دانشگاه اصفهان
امتیاز کل:
83.8 از ۱۰۰
پژوهشگاه صنعت نفت
امتیاز کل:
86.5 از ۱۰۰
دانشگاه خوارزمی
امتیاز کل:
94.0 از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
امتیاز کل:
82.4 از ۱۰۰
دانشگاه شیراز
امتیاز کل:
78.6 از ۱۰۰
مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی
امتیاز کل:
86.6 از ۱۰۰
مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو
امتیاز کل:
76.3 از ۱۰۰
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
امتیاز کل:
91.6 از ۱۰۰
شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)
امتیاز کل:
از ۱۰۰
پژوهشکده علوم شناختی
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه تربیت مدرس
امتیاز کل:
91.4 از ۱۰۰
دانشگاه خلیج فارس
امتیاز کل:
76.4 از ۱۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایران
امتیاز کل:
90.5 از ۱۰۰
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
امتیاز کل:
69.3 از ۱۰۰
پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
امتیاز کل:
78.7 از ۱۰۰
ستاد نانو
امتیاز کل:
95.9 از ۱۰۰
دانشگاه کاشان
امتیاز کل:
69.3 از ۱۰۰
دانشگاه یزد
امتیاز کل:
83.0 از ۱۰۰
موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان
امتیاز کل:
95.6 از ۱۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان
امتیاز کل:
91.2 از ۱۰۰
تجارت گستران عطار
امتیاز کل:
49.9 از ۱۰۰
پارك فناوري پردیس
امتیاز کل:
85.5 از ۱۰۰
دانشگاه تهران
امتیاز کل:
98.9 از ۱۰۰
پژوهشگاه رویان
امتیاز کل:
92.9 از ۱۰۰
دانشگاه صنعتی شریف
امتیاز کل:
98.5 از ۱۰۰
پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
امتیاز کل:
92.4 از ۱۰۰
دانشگاه الزهرا
امتیاز کل:
95.1 از ۱۰۰
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
امتیاز کل:
84.6 از ۱۰۰
موسسه دانش بنیان برکت
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه تبریز
امتیاز کل:
93.8 از ۱۰۰
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
امتیاز کل:
76.6 از ۱۰۰
انجمن مهندسی شیمی ایران
امتیاز کل:
90.7 از ۱۰۰
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
امتیاز کل:
78.8 از ۱۰۰
پرسیس ژن
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
امتیاز کل:
81.0 از ۱۰۰
پارت
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه فردوسی مشهد
امتیاز کل:
79.3 از ۱۰۰
پژوهشگاه نیرو
امتیاز کل:
87.8 از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
امتیاز کل:
70.8 از ۱۰۰
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
امتیاز کل:
85.7 از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
امتیاز کل:
80.4 از ۱۰۰
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
امتیاز کل:
74.1 از ۱۰۰
پژوهشگاه اقيانوس‌شناسي
امتیاز کل:
82.7 از ۱۰۰
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
امتیاز کل:
53.1 از ۱۰۰
پژوهشکده مطالعات فناوری
امتیاز کل:
88.4 از ۱۰۰
داشنگاه بوعلی سینا
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه صنعتی شیراز
امتیاز کل:
از ۱۰۰
پارک فناوری یزد
امتیاز کل:
53.6 از ۱۰۰
شرکت ایده هاب
امتیاز کل:
از ۱۰۰
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه شهید باهنر کرمان-پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
امتیاز کل:
از ۱۰۰
کافه بازار
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امتیاز کل:
86.1 از ۱۰۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امتیاز کل:
91.6 از ۱۰۰
هم آوا
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه بین المللی امام خمینی
امتیاز کل:
از ۱۰۰
سلامت الکترونیک کارا
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
امتیاز کل:
72.8 از ۱۰۰
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
امتیاز کل:
49.9 از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران
امتیاز کل:
94.9 از ۱۰۰
کیلید
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امتیاز کل:
33.8 از ۱۰۰
دانشگاه صنعتی شاهرود
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانش افزار نارون شریف
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
امتیاز کل:
از ۱۰۰
نوآوران پایش آنی سلامت
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
امتیاز کل:
79.9 از ۱۰۰
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
امتیاز کل:
از ۱۰۰
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
امتیاز کل:
76.8 از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
امتیاز کل:
38.2 از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
امتیاز کل:
50.2 از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
امتیاز کل:
از ۱۰۰
ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی
امتیاز کل:
از ۱۰۰
نوآوران رباتیک و پزشکی سینا
امتیاز کل:
از ۱۰۰
شتابدهنده کوانتوم
امتیاز کل:
از ۱۰۰
نارین ایده پاسارگاد
امتیاز کل:
از ۱۰۰
تپسی
امتیاز کل:
از ۱۰۰
باشگاه کارآفرینی تیوان
امتیاز کل:
56.4 از ۱۰۰
سامه آرا
امتیاز کل:
از ۱۰۰
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
امتیاز کل:
83.1 از ۱۰۰
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امتیاز کل:
27.6 از ۱۰۰
دانشگاه گلستان
امتیاز کل:
55.3 از ۱۰۰
پردازش و ذخیره سازی سریع داده (پرسا)
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امتیاز کل:
93.7 از ۱۰۰
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
امتیاز کل:
78.1 از ۱۰۰
دانشگاه شهید بهشتی
امتیاز کل:
89.5 از ۱۰۰
گروه حصین
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه حکیم سبزواری
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه گیلان
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دانشگاه اراک
امتیاز کل:
از ۱۰۰
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته
امتیاز کل:
از ۱۰۰
پارک علم و فناوری دانشگاه شریف
امتیاز کل:
83.5 از ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
امتیاز کل:
از ۱۰۰
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
امتیاز کل:
از ۱۰۰
دیموند
امتیاز کل:
از ۱۰۰
شتابدهنده هاوش
امتیاز کل:
از ۱۰۰
پارک علم و فناوری خراسان
امتیاز کل:
از ۱۰۰
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
امتیاز کل:
91.9 از ۱۰۰
شرکت پژوهشگران فن گستر
امتیاز کل:
از ۱۰۰
شرکت رباتیک اجتماعی و هوش مصنوعی آیسل
امتیاز کل:
از ۱۰۰
ستاد توسعه حوزه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
امتیاز کل:
از ۱۰۰
ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز
امتیاز کل:
از ۱۰۰