سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم

طرح پایگاه‌های تخصصی جذب متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم

در راستای نیل به اهداف بلند مدت چشم‌انداز علمی كشور و بهره‌گیری از ذخایر علمی دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم، این طرح به منظور انتقال دانش، تجربه، و ایده‌های فناورانه به کشور با همكاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان‌ و مراکز پژوهشی برگزیده كشور(پایگاه‌های تخصصی همکار) اجرا می‌گردد تا در قالب حمایت از انجام دوره‌های علمی و پژوهشی شامل پسا دكتری، فرصت مطالعاتی، تعریف پروژه‌های فناوری كوتاه مدت و بلندمدت، و انجام سخنرانی‌ها و برگزاری كارگاه‌های تخصصی به ارتباط موثر دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم و مراکز پژوهشی برگزیده کشور یاری نماید.

اهداف

1- استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم در مراكز علمی، فناوری و صنعتی داخل
2- ارتقای سطح علمی و پژوهشی پایگاه تخصصی همکار
3- فراهم‌سازی شرایط مناسب جهت همکاری و توسعه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته در كشور
4- فراهم نمودن شرایط انتقال مهارت‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین توسط متخصصین ایرانی غیرمقیم به داخل کشور
5- کمک به تاسیس شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های فناوری پیشرفته

مخاطبان

1- دانش‌آموختگان: فارغ‌التحصیلان دكترای تخصصی (PhD) ایرانی غیرمقیم یکی از دانشگاه های برتر دنیا كه ترجیحاً از مدت فارغ‌التحصیلی ایشان بیش از 3 سال نگذشته باشد.
2- متخصصان و كارآفرینان: مدیران، مشاوران،کارشناسان و سهامداران شركت‌های معتبر دانش‌ بنیان دنیا و كارآفرینان ایرانی غیرمقیم در حوزه‌های فناوری.
3- اساتید: اساتید (اعم از استاد تمام، دانشیار و یا استادیار) برجسته ایرانی شاغل در یکی از دانشگاه های برتر دنیا.
✱ یادآوری: دانشگاه های برتر دنیا شامل 400 دانشگاه برتر بر اساس مرجع رتبه بندی QS و همچنین موسسات تحقیقاتی برتر دنیا بر اساس مرجع رتبه بندی Scimago می باشد.

تسهیلات پسا دکتری

دانش آموختگان دوره دکترا در یكی از دانشگاه‌‌های برتر خارج از کشور می توانند به مدت یکسال از این حمایت استفاده نمایند؛ که در صورت ارزشمند بودن پروژه و تایید پایگاه تخصصی همکار(با توجه به عملکرد سال قبل) برای سال دوم نیز قابل تمدید می‌باشد. تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد:
1. اختصاص مبلغ ماهانه 37،500،000 ریال (به میزان حقوق استادیار پایه یک) پس از کسر کلیه کسورات قانونی جهت پرداخت حقوق و مزایا به دانش‌ آموخته به ‌مدت یک سال
2. اختصاص مبلغ 200 میلیون ریال به‌ پایگاه تخصصی همكار برای هر یك از دانش آموختگان به ‌عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری
3. ارائه بیمه‌های اشتغال و تکمیلی توسط بنیاد ملی نخبگان به هر یك از دانش­ آموختگان از تاریخ شروع قرارداد به مدت یکسال
4. اختصاص فضای استقرار برای دانش­ آموخته جهت بهره­مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی توسط پایگاه تخصصی همكار به متقاضی شامل: دفتر كار مستقل، دسترسی به آزمایشگاه وكتابخانه، كارت تردد
5. اختصاص اعتبار تا سقف 50 میلیون ریال جهت استفاده دانش­ آموخته از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی كشور
6. اختصاص کمک هزینه سفر جهت ارائه مقاله شفاهی در کنفرانس­ های بین المللی معتبر به پایگاه تخصصی همکار به عنوان اعتبار پژوهانه سفر خارجی به هر یك از دانش­ آموختگان بر اساس جدول 1
جدول ۱

نوع هزینه بلیط پرواز تا ۴ ساعت هزینه پرواز تا ۸ ساعت هزینه پرواز بیش از ۸ ساعت
مبلغ حمایتی 20 میلیون ریال 30 میلیون ریال 50 میلیون ریال

✱ گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و بر اساس پروپزال تحقیقاتی توسط پایگاه تخصصی همكار انجام می­ شود.
✱ بررسی تمدید قرارداد محقق برای سال دوم در صورت احراز یکی از شرایط ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:
    1. فایلینگ حداقل یک پتنت معتبر بین­ المللی
    2. انتشار حداقل دو مقاله در نشریات معتبر بین‌المللی(حداقل یک نشریه Q1)
    3. ایفای نقشی مؤثر در یک پروژه‌ کاربردی منجر به تولید محصول (با تقاضای پایگاه و ارائه ادله)

✱ اعتبار پژوهانه می‌بایست تنها در جهت پیشبرد اهداف پروژه تحقیقاتی دوره پسادکتری و در زمینه‌هایی از قبیل خرید مواد، قطعات، تجهیزات رایانه­ ای، تجهیزات آزمایشگاهی با پیشنهاد استاد میزبان و موافقت پایگاه تخصصی همکار هزینه گردد.
✱ کمک هزینه سفر خارجی تنها یک‌بار در سال و برای شرکت محقق در رویدادهای علمی مرتبط با حوزه تخصصی وی و با تایید پایگاه تخصصی همکار قابل ارائه می‌باشد.
✱ درصورت عدم نیاز به بهره‌مندی متقاضی از اعتبار استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی كشور این مبلغ در قالب گرنت پژوهشی پرداخت خواهد شد.
✱ برای هر دانش­ آموخته در سال 2 ماه مرخصی با هماهنگی پایگاه در نظر گرفته می­ شود.

تسهیلات دوره فرصت مطالعاتی

اساتید دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر خارج از کشور می­توانند به مدت حداقل 3 ماه تا یکسال از این حمایت استفاده نمایند.
حمایت در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می­ باشد:
1. اختصاص مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در ایران به پایگاه تخصصی همكار جهت پرداخت حقوق، مزایا و مالیات به استاد
2. اختصاص كمك هزینه سفر به استاد بر اساس جدول شماره 1
جدول ۱

نوع هزینه بلیط پرواز تا ۴ ساعت هزینه پرواز تا ۸ ساعت هزینه پرواز بیش از ۸ ساعت
مبلغ حمایتی 20 میلیون ریال 30 میلیون ریال 50 میلیون ریال


3. اختصاص مبلغ ماهیانه 30 میلیون ریال جهت کمک هزینه اقامت
4. اختصاص مبلغ حداکثر 600 میلیون ریال متناسب با مدت دوره و نوع پروژه به‌ پایگاه تخصصی همكار برای هر استاد به ‌عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری
5. ارائه بیمه مصونیت مدنی به استاد توسط بنیاد ملی نخبگان از تاریخ شروع قرارداد
6. اختصاص فضای استقرار به استاد جهت بهره­ مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی توسط پایگاه تخصصی همكار
✱ گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و بر اساس پروپزال تحقیقاتی توسط پایگاه تخصصی همكار انجام می­ شود.

تسهیلات همکاری با اساتید مدعو و معین(Adjunct Professors)

اساتید یكی از دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر خارج از کشور می­ توانند به مدت حداقل یک ماه در سال از این حمایت استفاده نمایند.
تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد:
1. اختصاص كمك هزینه سفر به استاد بر اساس جدول شماره 1
جدول ۱

نوع هزینه بلیط پرواز تا ۴ ساعت هزینه پرواز تا ۸ ساعت هزینه پرواز بیش از ۸ ساعت
مبلغ حمایتی 20 میلیون ریال 30 میلیون ریال 50 میلیون ریال

2. اختصاص مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در ایران به پایگاه تخصصی همكار جهت پرداخت حقوق، مزایا، بیمه و مالیات به اساتید
3. اختصاص مبلغ ماهیانه 30 میلیون ریال جهت کمک هزینه اقامت
4. ارائه بیمه مصونیت مدنی به استاد توسط بنیاد ملی نخبگان از تاریخ شروع قرارداد
✱ گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و سابقه تدریس در دانشگاه‌های معتبر دنیا توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.

تسهیلات حمایت از انجام سخنرانی و برگزاری كارگاه‌های تخصصی

اساتید، متخصصان، كارآفرینان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند. 
تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد:
1. اختصاص كمك هزینه سفر به متقاضیان بر اساس جدول شماره 1
جدول ۱

نوع هزینه بلیط پرواز تا ۴ ساعت هزینه پرواز تا ۸ ساعت هزینه پرواز بیش از ۸ ساعت
مبلغ حمایتی 20 میلیون ریال 30 میلیون ریال 50 میلیون ریال

2. فراهم نمودن شرایط برگزاری کارگاه یا سمینار در محیط تخصصی مناسب و با حضور دست اندرکاران علمی و حرفه‌ای مرتبط توسط پایگاه تخصصی همکار
✱ گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و بر اساس موضوع پیشنهادی سخنرانی یا کارگاه توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.
✱ اعطای این حمایت تنها برای یکبار در سال امکان پذیر می‌باشد

تسهیلات حمایت از فعالیت‌های فناورانه (شرکت‌های دانش‌بنیان)

متخصصان و كارآفرینان ایرانی غیرمقیم با سمت كارشناس، مشاور،‌ محقق بخش R­&­D و یا مدیر در یکی از مؤسسات یا شرکت‌های شاخص علمی، فناوری، پژوهشی و صنعتی خارج از كشور می­ توانند از این حمایت استفاده نمایند.
تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد:
1. اختصاص مبلغ 1 میلیارد ریال به متخصص و یا كارآفرین جهت هزینه‌های خرید تجهیزات، نیروی انسانی و هزینه اجاره محل طرح دانش‌بنیان تایید شده توسط پایگاه تخصصی همكار با شرط سابقه اجرای طرح مشابه توسط متقاضی و تولید محصول
2. حمایت مالی در قالب مکانیزم­ های مصوب (نظیر پیش خرید)
3. تسهیل در روند دریافت تسهیلات از محل صندوق نوآوری و شکوفایی ‌در صورت تأسیس شركت‌ دانش بنیان
4. حمایت از استقرار در پارك‌های فناوری و مراكز رشد و همچنین ارایه مشاوره به منظور تکمیل و ارتقاء طرح کسب و کار با توجه به نیازها و توانایی های بومی
5. تسهیل ارتباطات با مراکز مصرف کننده، پژوهشی و صنعتی ذیربط
6. بهره‌مندی از معافیت مالیات بر درآمد و عملكرد به مدت 15 سال برای واحد‌های پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارك فناوری پردیس
7.  آزاد بودن نقل و انتقال ارز از خارج از كشور به پارك فناوری پردیس و بالعكس از طریق شبكه بانكی
8. معافیت از هرگونه عوارض گمركی ورود و صدور كالا و خدمات در چارچوب ماموریت‌های محول شده  استفاده از خدمات تخصصی فناوری فن‌بازار

✱ گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی، توانایی رهبری یک تیم متخصص، با هدف دستیابی به نتایج علمی و عملی در سطح جهانی و بر اساس طرح کسب و کار فناورانه توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.
✱ یکی از موارد ذیل می‌بایست به‌عنوان خروجی طرح فناورانه به بنیاد ملی نخبگان ارائه گردد:
    1. ثبت شركت و احراز صلاحیت به عنوان شركت دانش‌بنیان
    2. تولید محصول (Prototype)
    3. انتقال دانش و یا فناوری جدید

اشتغال در شركت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های زایشی( Spinoff) دانشگاه‌ها

متخصصان ، كارآفرینان و محققان بخش R­&­D ایرانی غیرمقیم می­توانند از این حمایت استفاده نمایند.
حمایت در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می­ باشد:
1. پرداخت نیمی از حقوق متقاضیان تا سقف 20 میلیون ریال (ماهانه) به‌مدت یك سال

✱ گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های اجرایی، علمی و پژوهشی توسط پایگاه تخصصی همكار انجام می­ شود.

فرآیند اجرای طرح

1- پركردن فرم ثبت‌نام شركت در طرح و ارائه پروپوزال اولیه، رزومه و سایر مدارك لازم توسط محقق
2- بررسی اولیه رزومه متقاضی و معرفی وی به پایگاه‌ تخصصی همکار
3- ارزیابی و پذیرش محقق توسط استاد میزبان در پایگاه تخصصی همکار
4- ارسال نامه موافقت با همکاری از جانب رئیس پایگاه تخصصی همکار به بنیاد ملی نخبگان
5- تأیید نهایی متقاضی توسط بنیاد ملی نخبگان و لازم‌الاجرا شدن شروع كار پژوهشی یا انجام پروژه و اختصاص منابع لازم به پایگاه تخصصی همکار

اطلاعیه‌های سایت
اطلاع رسانی مشکلات سامانه  

محققین گرامی با توجه به بروز رسانی سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم و امکان بوجود آمدن مشکل فنی در هنگام ثبت نام و یا مشاهده پروفایل بعد از ثبت نام خواهشمند است در صورت رخداد هرگونه خطا مراتب را از طریق ایمیل: international@bmn.ir به کارشناسان سامانه اطلاع دهید.

فراخوان شرکت در جلسه هم‌اندیشی با حضور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان  

فرهیخته گرامی با سلام و احترام به اطلاع می‌رساند، در راستای معرفی طرح‌ها و برنامه‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان با هدف بهره‌مندی از ظرفیت محققان و متخصصان ایرانی غیرمقیم و هم‌زمان با سفر جناب آقای دکتر ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان) به دعوت معاون صدراعظم و وزیر علوم، تحقيقات و اقتصاد اتریش فرصت مناسبی فراهم آمده است تا در قالب یک نشست هدفمند با متخصصان و محققان برجسته ایرانی مقیم اتریش علاوه بر ارائه طرح‌ها و برنامه‌های معاونت علمي و فناوري و بنیاد ملي نخبگان به ارائه توانمندی‌های کشور و آخرین وضعیت حوزه فناوری‌های پیشرفته در کشور پرداخته شود. لذا بدین وسیله از شما دعوت می‌شود تا در صورت تمایل به شرکت در این نشست صمیمی، در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ (۲۸ فوریه 2017) با حضور معاون ذا بدین وسیله از شما دعوت می‌شود تا در صورت تمایل به شرکت در این نشست صمیمی، در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ (۲۸ فوریه ۲۰۱۷) با حضور معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و معاونین ایشان، حداکثر تا تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ (۱ فوریه ۲۰۱۷) از طریق وب‌سایت موسسه توسعه دانش فردای ایرانیان اقدام به ثبت‌نام نمایید. لازم به ذکر است پس از ثبت‌نام متقاضیان شرکت در جلسه مذکور و بررسی سوابق علمی و تخصصی ایشان، از طریق ایمیل به افراد منتخب جهت حضور در جلسه اطلاع‌رسانی خواهد شد. لینک ثبت نام: http://iranknowledge.net/austria_call_2017/ [دریافت ضمیمه]

اخبار سایت
 

قابل توجه محققین و دانشمندان غیرمقیم : باتوجه به تسهیلات ارائه شده در سامانه همکاری که شامل تسهیلات پسادکتری، تسهیلات فرصت مطالعاتی، تسهیلات حمایت از انجام سخنرانی و برگزاری كارگاه‌های تخصصی و تسهیلات حمایت از فعالیت‌های فناورانه (شرکت‌های دانش‌بنیان) می باشد، اعلام می دارد که محققین گرامی، تنها قادر به انتخاب یکی از تسهیلات مذکور می باشند. نکته : انتخاب تسهیلات سخنرانی با هر یک از تسهیلات نامبرده بلا مانع می باشد.